ความเป็นมา/การก่อตั้ง

บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15  ปี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พัฒนาประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น อาคารทาวน์โฮม  2 ชั้น,  3 ชั้น , อาคารทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง  ซึ่งมีหลายทำเลที่ตั้ง สามารถเดินทางได้สะดวก เน้นแบบบ้านที่มี Theme Modern ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ดังต่อไปนี้  
  • ขายหมดจบโครงการแล้ว sold out 100%
  • ขายหมดจบโครงการแล้ว sold out 100%
  • ขายหมดจบโครงการแล้ว sold out 100%
  • เปิดโครงการใหม่ new project
  • หมู่บ้านมิราเคิล แกรนด์วิลล์ บ้านฉาง (อาภากร5) เปิดโครงการใหม่ new project
 

มาตรฐานบ้านไดมอนด์วิลล์

 

การถมดิน

ถมดินซีแล็ค (ดินดาน) หรือดินปนทราย พร้อมปรับถมด้วยเครื่องมือหนัก
 

เสาเข็ม

คอนกรีดอัดแรง I 22x22 เมตร ยาว 15-17 เมตร
 

ผู้รับเหมา

แบ่งแยกการทำงานออกเป็นแต่ละแผนก เช่น แผนกโครงสร้าง แผนกโครงเหล็ก แผนกก่อ-ฉาบ ฯลฯ
 
 

ผู้ควบคุมงาน

แยกการดูแลเฉพาะแผนก
 

เจ้าของโครงการ

ควบคุมดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด
 

วัสดุมาตรฐาน เกรด A

บ้านที่เสร็จ จึงเป็นบ้านคุณภาพอย่างแท้จริง
 

Make an appointment

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

Newsletter

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุด
  061 4178043-4